072 331 4335 (Amanda) | info@ekliefkrismis.co.za

Eden Place - Kraaibosch - George | Heroldsbaai - Tuinroete

ekliefkrismis hoe dit werk

Hoe werk dit?

Die ekliefkrismis-kersmark by Eden Place in George is oop vanaf 12 tot 22 Desember 2018. Reëlings t.o.v. spesifieke tye vir die uitpak en opstel van stalletjies, asook die oppak sal per e-pos deurgegee word.

Die 3 uitstallokale is almal met volledige alarmstelsels toegerus. Sekuriteit word ook gereël vir die volle duur van die Kersmark. Elkeen van die 3 lokale sal ’n sentrale betaalpunt hê.

Die organiseerders van die ekliefkrismis-kersmark onderneem om vir die volle duur van die mark namens jou, jou stalletjie se verkope, asook die aanvul van produkte op uitstalling te behartig. Hiermee bied ons jou as uitstaller die geleentheid om jou produkte na die Wes-Kaap te bring, sonder dat jy persoonlik teenwoordig hoef te wees. Dit is egter belangrik vir uitstallers met produkte soos klere, juwele, parfuum en skoonheids produkte om te onthou dat hierdie tipe produkte beter presteer as iemand die stalletjie beman om die produkte te bemark. Vir hierdie rede kan uitstallers deur Ekliefkrismis 'n student huur om hulle stalletjie te beman teen 'n additionele koste van R150 per dag vir die durasie van die mark.

Hoe word produkte gemerk?

ekliefkrismis-kersmark maak van 'n strepieskoderingstelsel gebruik. Elke uitstaller kry 'n eie unieke strepieskode. Verdere inligting in verband hiermee sal per e-pos deurgegee word na gekeurde uitstallers.

Jy kan gerus wees dat ons daarop ingestel is om 'n Kersmark aan te bied wat alles behalwe alledaags is, en wat 'n blywende indruk sal laat by elkeen wat dit besoek!

Ons is opgewonde om binnekort jou aansoek te ontvang! 'n E-pos met alle verdere reëlings, betaaldatums, lokaal-inligting, asook Reëls & Regulasies vir Uitstallers sal aan jou gestuur word sodra jou aansoek ontvang en aanvaar is. Jy is welkom om ons enige tyd te kontak vir enige vrae wat jy nog mag hê.

Bespreek 'n stalletjie